Dostęp uczniowski
Uwaga! Dostęp uczniowski przeznaczony jest tylko do użytku indywidualnego. Oznacza to, że aplikacja w tej wersji może być wyświetlana wyłącznie na ekranie komputera. Jeżeli chcesz korzystać z programu używając rzutnika, telewizora lub tablicy interaktywnej, wybierz Dostęp nauczycielski.
 • Nowy GimPlus. Klasa 1
  • GimPlus. Nowa Wersja. Klasa 1. Dostęp na rok
   19,00 zł
  • GimPlus. Nowa Wersja. Klasa 1. Dostęp na 6 miesięcy
   16,00 zł
  • GimPlus. Nowa Wersja. Klasa 1. Dostęp na 1 miesiąc
   11,00 zł
  • GimPlus. Nowa Wersja. Klasa 1. Dostęp na 1 tydzień
   8,00 zł
  Nowy GimPlus. Klasa 2
  • GimPlus. Nowa Wersja. Klasa 2. Dostęp na 1 rok
   19,00 zł
  • GimPlus. Nowa Wersja. Klasa 2. Dostęp na 6 miesięcy
   16,00 zł
  • GimPlus. Nowa Wersja. Klasa 2. Dostęp na 1 miesiąc
   11,00 zł
  • GimPlus. Nowa Wersja. Klasa 2. Dostęp na 1 tydzień
   8,00 zł
Powyższa oferta obowiązuje do 30 czerwca 2015.

Szczegółowa zawartość oferty
Poniżej przedstawiamy spis działów i tematów, które obejmują poszczególne klasy.
Klasa 1
Liczby i działania
 • Liczby - 10
 • Rozwinięcia dziesiętne liczb wymiernych - 5
 • Zaokrąglanie liczb. Szacowanie wyników - 6
 • Dodawanie i odejmowanie liczb dodatnich - 12
 • Mnożenie i dzielenie liczb dodatnich - 12
 • Wyrażenia arytmetyczne - 6
 • Działania na liczbach dodatnich i ujemnych - 5
 • Oś liczbowa. Odległości od osi liczbowej - 5
Łącznie: 61 zadań
Procenty
 • Procenty i ułamki - 11
 • Diagramy procentowe - 2
 • Jaki to procent? - 6
 • Obliczanie procentu danej liczby - 7
 • Podwyżki i obniżki - 7
 • Obliczanie liczby, gdy dany jest jej procent - 7
 • O ile procent więcej, o ile mniej. Punkty procentowe - 6
 • Obliczenia procentowe - 6
Łącznie: 52 zadań
Figury geometryczne
 • Proste i odcinki - 4
 • Kąty - 8
 • Trójkąty - 9
 • Przystawanie trójkątów - 7
 • Czworokąty - 6
 • Pole prostokąta. Jednostki pola - 7
 • Pola wielokątów - 11
 • Układ współrzędnych - 8
Łącznie: 60 zadań
Wyrażenia algebraiczne
 • Do czego służą wyrażenia algebraiczne? - 8
 • Wartości liczbowe wyrażeń algebraicznych - 5
 • Jednomiany - 3
 • Sumy algebraiczne - 4
 • Dodawanie i odejmowanie sum algebraicznych - 3
 • Mnożenie jednomianów przez sumy algebraiczne - 4
 • Wyłączanie wspólnego czynnika przed nawias - 4
Łącznie: 31 zadań
Równania i nierówności
 • Do czego służą równania? - 4
 • Liczby spełniające równania - 5
 • Rozwiązywanie równań - 5
 • Nierówności - 3
 • Przekształcenia wzorów - 3
Łącznie: 20 zadań
Proporcjonalność
 • Proporcje - 2
 • Wielkości wprost proporcjonalne - 3
 • Wielkości odwrotnie proporcjonalne - 4
Łącznie: 9 zadań
Symetrie
 • Symetria względem prostej - 5
 • Rysowanie figur symetrycznych względem prostej - 5
 • Oś symetrii figury - 7
 • Symetralna odcinka - 4
 • Dwusieczna kąta - 4
 • Symetria względem punktu - 7
 • Środek symetrii figury - 4
 • Symetria w układzie współrzędnych - 8
Łącznie: 44 zadań
Łamigłówki
 • Liczby i działania - 7
 • Procenty - 3
 • Figury geometryczne - 3
 • Wyrażenia algebraiczne i równania - 4
 • Proporcjonalności - 3
 • Symetrie - 3
Łącznie: 23 zadań
Klasa 2
Potęgi
 • Potęga o wykładniku naturalnym - 12
 • Iloczyn i iloraz potęg o jednakowych podstawach - 6
 • Potęgowanie potęgi - 7
 • Potęgowanie iloczynu i ilorazu - 4
 • Działania na potęgach - 5
 • Potęga o wykładniku całkowitym ujemnym - 8
 • Notacja wykładnicza - 6
Łącznie: 48 zadań
Pierwiastki
 • Pierwiastki - 8
 • Działania na pierwiastkach - 7
 • Działania na pierwiastkach (cd.) - 9
Łącznie: 24 zadania
Długość okręgu. Pole koła
 • Liczba Pi. Długość okręgu - 6
 • Pole koła - 5
 • Długość łuku. Pole wycinku koła - 5
Łącznie: 16 zadań
Wyrażenia algebraiczne
 • Jednomiany i sumy algebraiczne - 6
 • Mnożenie jednomianów przez sumy - 6
 • Mnożenie sum algebraicznych - 3
Łącznie: 15 zadań
Układy równań
 • Do czego służą układy równań? - 5
 • Rozwiązywanie układów równań - 4
 • Ile rozwiązań może mieć układ równań? - 4
Łącznie: 13 zadań
Trójkąty prostokątne
 • Twierdzenie Pitagorasa - 6
 • Twierdzenie odwrotne do twierdzenia Pitagorasa - 4
 • Zastosowanie twierdzenia Pitagorasa - 3
 • Twierdzenie Pitagorasa w układzie współrzędnych - 3
 • Przekątna kwadratu. Wysokość trójkąta równobocznego - 5
 • Trójkąty o kątach 90, 45, 45 oraz 90, 30, 60 - 4
Łącznie: 25 zadań
Wielokąty i okręgi
 • Okrąg opisany na trójkącie. Okrąg wpisany w trójkąt - 8
 • Wielokąty foremne - 3
 • Wielokąty foremne - okręgi wpisane i opisane - 4
Łącznie: 15 zadań
Graniastosłupy
 • Przykłady graniastosłupów - 7
 • Siatki graniastosłupów. Pole powierzchni - 7
 • Objętość prostopadłościanu. Jednostki objętości - 4
 • Objętość graniastosłupa - 3
 • Odcinki w graniastosłupach - 3
Łącznie: 24 zadania
Ostrosłupy
 • Rodzaje ostrosłupów - 5
 • Siatki ostrosłupów. Pole powierzchni - 3
 • Objętość ostrosłupa - 5
 • Obliczanie długości odcinków w ostrosłupach - 3
Łącznie: 16 zadań
Łamigłówki
 • Potęgi - 5
 • Pierwiastki - 3
 • Długość okręgu. Pole koła - 2
 • Wyrażenia algebraiczne - 2
 • Układy równań - 2
 • Trójkąty prostokątne - 2
 • Wielokąty i okręgi - 2
 • Graniastosłupy - 2
 • Ostrosłupy - 2
 • Statystyka - 2
Łącznie: 24 zadania